ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ Ν. ΜΟΝΑΧΟΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ

ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ-Ν.-ΜΟΝΑΧΟΣ-ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ