Ορθόδοξη Μαρτυρία – ΟΣΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΠΑΠΟΥΛΑΚΟΣ

2012-09-21_224336

2012-09-21_224405

 

2012-09-21_224424

 

2012-09-21_224435

 

2012-09-21_224447