Α’ Επιστημονική Ημερίδα

Ἄποψη τοῦ Πνευματικοῦ Κέντρου τῆς Ἱ. Μονῆς Προφήτου Ἠλιού Θήρας, ὅπου πραγματοποιήθηκε ἡ

Α΄ Ἐπιστημονική Ἡμερίδα, τήν Πέμπτη 23η Ἰουλίου 2009

Ἡ ἔναρξη τῆς Α΄ Ἐπιστημονικῆς Ἡμερίδας

ἀπό τόν Σεβασμιωτάτο Μητροπολίτη Θήρας,

Ἀμοργοῦ καί Νήσων κ. Ἐπιφάνιο

Ὁ χαιρετισμός τοῦ πανοσιολογιωτάτου

καθηγουμένου τῆς Ἱερᾶς Πατριαρχικῆς καί

Σταυροπηγιακῆς Μονῆς Προφήτου Ἠλιού Θήρας

π. Δαμασκηνοῦ Γαβαλᾶ

clip_image006

clip_image007

clip_image008

Οἱ Εἰσηγητές τῆς Α΄ Ἐπιστημονικῆς Ἡμερίδας, τήν Πέμπτη 23η Ἰουλίου 2009 στό Καμάρι Θήρας

Ὁ ἐλλογιμώτατος ὁμ. Καθηγητής τῆς Βυζαντινῆς

Ἀρχαιολογίας καί Τέχνης τοῦ Πανεπιστημίου

Ἰωαννίνων κ. Ἀθανάσιος Παλιούρας

Ἡ ἐλλογιμωτάτη Λέκτωρ Πατρολογίας τῆς

Θεολογικῆς Σχολῆς τοῦ Ἀριστοτελείου

Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης

κ. Ἄννα Καραμανίδου

Ὁ Μέγας Ὑμνογράφος τῆς τῶν Ἀλεξανδρέων

Ἐκκλησίας, Καθηγητής Χημικός τοῦ ΤΕΙ Πειραιῶς

κ. Χαραλάμπης Μπούσιας

Ὁ πανοσιολογιώτατος πρόεδρος τοῦ Ἰνστιτούτου

«Χριστοφόρος Παπουλάκος»

ἀρχιμ. Νεκτάριος Ν. Πέττας

clip_image009

clip_image010

clip_image011

clip_image012

clip_image013

Ἡ κατάμεστη αἴθουσα τοῦ Πνευματικοῦ Κέντρου τῆς Ἱ. Μονῆς Προφήτου Ἠλιού Θήρας, ὅπου

πραγματοποιήθηκε ἡ Α΄ Ἐπιστημονική Ἡμερίδα, μέ θέμα:

«Ὁ Ὀσιώτατος Μοναχός Χριστοφόρος Παπουλάκος στή Θήρα καί στήν Ἄνδρο»

Ὁ Σεβασμιωτάτος Μητροπολίτης Θήρας,

Ἀμοργοῦ καί Νήσων κ. Ἐπιφάνιος κηρύσσει τήν

λήξη τῶν ἐργασιῶν τῆς

Α΄ Ἐπιστημονικῆς Ἡμερίδας

Οἱ ἀδελφές Πολυξένη καί Γεωργία Σπηλιοπούλου

διαβάζουν ποίημα μέ τό τίτλο «Ὁ Παπουλᾶκος»

μετά τήν λήξη τῶν ἐργασιῶν τῆς

Α΄ Ἐπιστημονικῆς Ἡμερίδας

clip_image014

clip_image015

clip_image016

Ὁ πρόεδρος τοῦ Ἰνστιτούτου «Χριστοφόρος

Παπουλᾶκος» προσφέρει στόν Σεβασμιώτατο

Μητροπολίτη Θήρας, Ἀμοργοῦ καί Νήσων κ.

Ἐπιφάνιο ἀναμνηστικό ἀπό τήν

Α΄ Ἐπιστημονική Ἡμερίδα

Ὁ πρόεδρος τοῦ Ἰνστιτούτου «Χριστοφόρος

Παπουλᾶκος» προσφέρει στόν Γενικό Ἀρχιερατικό

Ἐπίτροπο Θήρας, Ἀμοργοῦ καί Νήσων πρωτοπρ.

Νικόλαο Σιγάλα ἀναμνηστικό ἀπό τήν

Α΄ Ἐπιστημονική Ἡμερίδα

Ὁ πρόεδρος τοῦ Ἰνστιτούτου «Χριστοφόρος

Παπουλᾶκος» προσφέρει στόν πανοσιολογιώτατο

καθηγουμένο τῆς Ἱ. Μονῆς Προφήτου Ἠλιού Θήρας

π. Δαμασκηνό Γαβαλᾶ ἀναμνηστικό ἀπό τήν

Α΄ Ἐπιστημονική Ἡμερίδα

Ὁ Σεβασμιωτάτος Μητροπολίτης Θήρας, Ἀμοργοῦ

καί Νήσων κ. Ἐπιφάνιος, προσφέρει ὡς εὐλογία τήν

ἱστορική δαγκεροτυπία μέ τήν μορφή τοῦ

Παπουλάκου, πού βρέθηκε στήν οἰκία του,

στόν Ἄρμπουνα Καλαβρύτων

clip_image017

clip_image018

clip_image019

clip_image020

Οἱ Ὅσιοι Φωτιστές τῆς Θήρας: ὁ Χριστοφόρος καί ὁ συνοδοιπόρος του Γέρων Διονύσιος ἐκ Σκιάθου.

Εἰκόνα ἀπό τό Καθολικό τῆς Ἱ . Μονῆς Προφήτου Ἠλιού Σαντορίνης, προνοίᾳ ἀρχιμ. Νεκταρίου Ν. Πέττα

Ἄποψη Ἱερᾶς Μονῆς Προφήτου Ἠλιού Θήρας,

ὅπου ἔζησε ἐξόριστος ὁ Παπουλᾶκος τό 1854

Τό κελλί τῆς ἐξορίας τοῦ Παπουλάκου καί νῦν

παρεκκλήσιο πρός τιμήν του,

στή Μονή Προφήτου Ἠλιού Θήρας

clip_image021

clip_image022

clip_image023

Ἐφέστια εἰκόνα μέ τεμάχιο ράσου τοῦ Παπουλάκου. Φυλάσσεται στό νότιο κλίτος τοῦ

Ἱ. Ναοῦ Εὐαγγελισμοῦ Ἐμπορείου Θήρας, τό ὁποῖο τιμᾶται ἐπ’ ὀνόματί του

clip_image024

Ἀπό τήν ὑποδοχή τῆς εἰκόνας τοῦ ὁσίου Χριστοφόρου,

20ή Ἰουλίου 2009, στόν Ἱ. Ναό Εὐαγγελισμοῦ Ἐμπορείου

Σαντορίνης

Ἀπό τήν τελετή χρίσεως δι’ Ἁγίου Μύρου τῆς

εἰκόνας τοῦ ὁσίου Χριστοφόρου τοῦ Παπουλάκου

στόν Ἱ. Ναό Εὐαγγελισμοῦ Ἐμπορείου Σαντορίνης

Τό ἀναμνηστικό μετάλλιο ἀπό κερί, λιβάνι καί μαστίχη, πού προσέφερε τό μή κερδοσκοπικό Ἰνστιτοῦτο

«Χριστοφόρος Παπουλᾶκος» στήν Α΄ Ἐπιστημονική Ἡμερίδα, πού πραγματοποιήθηκε στήν Θήρα