Α΄ Πανελλήνιο Επιστημονικό Συνέδριο

Ἄνω καί κάτω: Ἐξωτερική καί ἐσωτερική ἄποψη τοῦ Περιβαλλοντικοῦ Κέντρου Ἐκπαίδευσης ἤ Μαθητικῆς

Ἑστίας Κλειτορίας, ὅπου πραγματοποιήθηκε τό Α΄ Πανελλήνιο Ἐπιστημονικό Συνέδριο,

τό Σάββατο 26η καί τήν Κυριακή 27η Σεπτεμβρίου 2009

clip_image006

clip_image007

clip_image008

Ἡ ἔναρξη τοῦ Α΄ Πανελλήνιου

Ἐπιστημονικοῦ Συνέδριου ἀπό τόν

πανοσιολογιώτατο πρόεδρο τοῦ Ἰνστιτούτου

«Χριστοφόρος Παπουλᾶκος»

ἀρχιμ. Νεκταρίο Ν. Πέττα

Ὁ ἀξιότιμος Δήμαρχος Κλειτορίας κ. Ἀνδρέας

Δημόπουλος

Ὁ αἰδεσιμολογιώτατος ἐκπρόσωπος τοῦ

Μητροπολίτου Καλαβρύτων καί Αἰγιαλείας κ.

Ἀμβροσίου, πρωτοπρ. Βασίλειος Πετρόπουλος

Ὁ αἰδεσιμολογιώτατος Ἀρχιερατικός Ἐπίτροπος

Καλαβρύτων πρωτοπρ. Γεώργιος Μπίρμπας

Ὁ πανοσιολογιώτατος Καθηγούμενος Ἱ. Μ. Ἁγίων

Αὐγουστίνου καί Σεραφείμ Τρικόρφου Δωρίδος

ἀρχιμ. Νεκτάριος Μουλατσιώτης

Ὁ Πρόεδρος τῆς Παγκαλαβρυτινῆς Ἕνωσης

κ. Γεώργιος Κοσμᾶς

Ὁ ἀξιότιμος κ. Γιῶργος Τσάτσος ἀπό τό Λονδίνο

Ὁ Πρόεδρος τῆς Ὁμοσπονδίας Πολιτιστικῶν

Συλλόγων «Ὁ Ἀρχαῖος Κλήτωρ»

κ. Κωνσταντῖνος Κατσιάρης

clip_image014

clip_image015

clip_image016

clip_image017

Ἄνω καί κάτω: Οἱ Εἰσηγητές τῆς Α΄ Συνεδρίας, τοῦ Α΄ Πανελλήνιου Ἐπιστημονικοῦ Συνεδρίου,

τό Σάββατο 26η Σεπτεμβρίου 2009

clip_image018

clip_image019

Ὁ Πανοσιολογιώτατος ἀρχιμ.

Νεκτάριος Ν. Πέττας

Ὁ ἐλλογιμώτατος Καθηγητής στό Τμῆμα

Κοινωνικῆς Θεολογίας τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς τοῦ

Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν

κ. Ἀπόστολος Νικολαΐδης

Ὁ ἐλλογιμώτατος Καθηγητής Βυζαντινῆς

Φιλολογίας στό Τμῆμα Φιλολογίας τῆς

Φιλοσοφικῆς Σχολῆς τοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν

κ. Φώτιος Δημητρακόπουλος

Ὁ ἐλλογιμώτατος Καθηγητής

Πληροφορικῆς ΤΕΙ Ἀθηνῶν καί Πρόεδρος τῶν

Ἁπανταχοῦ Ἀρμπουναίων

κ. Ἀθανάσιος Νασιόπουλος

clip_image020

clip_image021

clip_image022

clip_image023

Ἄνω καί κάτω: Οἱ Εἰσηγητές τῆς Β΄ Συνεδρίας τοῦ Α΄ Πανελλήνιου Ἐπιστημονικοῦ Συνεδρίου,

τήν Κυριακή 27η Σεπτεμβρίου 2009

clip_image024

clip_image025

Ὁ ἐλλογιμώτατος ὁμ. Καθηγητής τῆς

Βυζαντινῆς Ἀρχαιολογίας καί Τέχνης τοῦ

Πανεπιστημίου Ἰωαννίνων

κ. Ἀθανάσιος Παλιούρας

Ὁ Μέγας Ὑμνογράφος τῆς τῶν Ἀλεξανδρέων

Ἐκκλησίας, Καθηγητής Χημικός ΤΕΙ Πειραιῶς

κ. Χαραλάμπης Μπούσιας

Ὁ [ἀρχαιολόγος – Γενικός Ἀρχιερατικός Ἐπίτροπος

Θήρας, Ἀμοργοῦ καί Νήσων

πρωτοπρ. Νικόλαος Σιγάλας

Ὁ ἐλλογιμώτατος Λέκτορας στό

Παιδαγωγικό Τμῆμα τοῦ Πανεπιστημίου Πατρών

κ. Χρῆστος Μαρκόπουλος

Ἄνω καί κάτω: Ἡ κατάμεστη αἴθουσα τῆς Μαθητικῆς Ἑστίας Κλειτορίας, ὅπου πραγματοποιήθηκε τό Α΄

Πανελλήνιο Ἐπιστημονικό Συνέδριο, τό Σάββατο 26ῃ καί τήν Κυριακή 27ῃ Σεπτεμβρίου 2009, μέ θέμα:

«Ὁ Ὅσιος Χριστοφόρος Παπουλάκος»

clip_image026

clip_image027

Ἐπιγραφή στό μεταλλικό ἔλασμα: ΔΗΜΟΣ ΚΛΕΙΤΟΡΙΑΣ – ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΠΑΠΟΥΛΑΚΟΣ,

ΑΝΑΜΝΗΣΤΙΚΟ Α΄ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ «Ο ΟΣΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ Ο

ΠΑΠΟΥΛΑΚΟΣ» 26-27 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2009 ΕΝ ΚΛΕΙΤΟΡΙΑ ΑΧΑΪΑΣ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΛΕΙΤΟΡΙΑΣ Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ

ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΠΑΠΟΥΛΑΚΟΣ


ΑΝΔΡΕΑΣ ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ

clip_image036


Μέ κατοίκους τοῦ ὀρεινοῦ χωριοῦ Ἄρμπουνα, ὅπου

πίσω διακρίνεται ἡ κορυφή τοῦ Χελμοῦ καί

ἀριστερά ἡ ἐρειπωμένη οἰκία τοῦ Παπουλάκου

Ὁ καθηγητής Μουσικῆς κ. Παναγιώτης

Σπηλιόπουλος, κατά τήν κοπιώδη ἐργασία γιά τήν

ἠχοληψία τοῦ Α΄ Συνεδρίου

clip_image037

clip_image038

Ὁ Ἀντιδήμαρχος Πολιτισμοῦ Δήμου Κλειτορίας κ.

Σωτήρης Δουκλιᾶς προσφέρει τό ξυλόγλυπτο

ἀναμνηστικό ἀπό τό Α΄ Ἐπιστημονικό Συνέδριο

Ὁ καθηγητής Πληροφορικῆς κ. Ἀνδρέας Ν. Πέττας

καί ἡ καθηγήτρια Ἀγγλικῶν κ. Εἰρήνη Μανωλᾶ,

γραμματειακή ὑποστηρίξη τοῦ Α΄ Συνεδρίου

Ἀπό τόν ἐκκλησιασμό τήν Κυριακή τό πρωί στόν

Ἅγιο Ἀθανάσιο Ἀρμπούνων, ὅπου φυλάσσεται ἡ Τ.

Κάρα τοῦ ὁσίου Παπουλάκου (διακρίνεται ἡ θήκη

στίν ἀρχιερατικό θρόνο)

Ἀπό τήν διανομή τοῦ ἀντιδώρου μετά τό πέρας τῆς

Κυριακάτικης Λειτουργίας στόν Ἅγιο Ἀθανάσιο

Ἀρμπούνων, πλησίον τῆς οἰκίας τοῦ Παπουλάκου

 

Ἡ αὐθεντική φωτογραφία τῆς μορφῆς τοῦ

Παπουλάκου (περί τό 1850)

Μονή Γρηγορίου Ἁγίου Ὅρους. Ἡ εἰκόνα

(0,19ΧΟ,15,5) μέ τόν Παπουλᾶκο, καθώς

κηρύττει στό λαό

Ὁ καθηγούμενος τῆς Μ. Γρηγορίου Συμεών σέ

νεανική ἡλικία

Ὁ καθηγούμενος τῆς Μ. Γρηγορίου Συμεών

σέ ὥριμη ἡλικία

 

Ἡ Ἱ. Μονή Εἰκονιστρίας Σκιάθου, πού ἀνακαίνισε (1840-

1843) ὁ ὅσιος μετά τήν καταστροφή της ἀπό τήν

Βαυαροκρατία

Ἱ . Μονή Προφήτου Ἠλιού Σαντορίνης (Θήρας)

Τό κελλί τῆς ἐξορίας τοῦ ὁσίου Διονυσίου, ἀπέναντι

ἀπό τό κελλί τοῦ ὁσίου Χριστοφόρου τοῦ

Παπουλάκου

(Ἱ. Μονή Προφήτου Ἠλιού Σαντορίνης)

Ὁ κ. Ἄριστος Δωρίτης, ἰδιοκτήτης τοῦ Εὐκτηρίου

Οἴκου τοῦ Προφήτου Ἠλιού Σκιάθου, ὑποδεικνύει

τό σημεῖο, ὅπου ἀνακαλύφθηκαν θαυματουργικά τό

ἱερά λείψανα τοῦ ὁσίου Διονυσίου. Δίπλα του ὁ

ὑμνογράφος Χαραλάμπης Μπούσια καί ὁ ἀρχιμ.

Νεκτάριος Ν. Πέττας

Ὁ παλαιός ναός τῶν Προφητῶν Ἐλισσαίου-Ἠλιού πλησίον

τοῦ Εὐκτηρίου Οἴκου τοῦ γέροντος Διονυσίου, ὅπου

ἱερουργοῦσε ὁ ὅσιος

Οἱ Ὅσιοι Φωτιστές τῆς Θήρας: ὁ Χριστοφόρος καί ὁ

συνοδοιπόρος του ὅσιος Διονύσιος ἐκ Σκιάθου. Εἰκόνα ἀπό

τό Καθολικό τῆς Ἱ . Μονῆς Προφήτου Ἠλιού Σαντορίνης,

προνοίᾳ ἀρχιμ. Νεκταρίου Ν. Πέττα

Ὁ σεβάσμιος καθηγούμενος τῆς Ἱ. Μονῆς Εὐαγγελισμοῦ

τῆς Θεοτόκου Σκιάθου πανοσιολ. ἀρχιμ. Ἄγγελος

Ἐφέστια εἰκόνα μέ τεμάχιο λειψάνου τοῦ ὁσίου Διονυσίου

ἐκ Σκιάθου. Δωρεά Ἰνστιτούτου «Χριστοφόρος

Παπουλᾶκος». Φυλάσσεται στό βόρειο κλίτος τοῦ Ἱ. Ν.

Εὐαγγελισμοῦ Ἐμπορείου Θήρας, τό ὁποῖο τιμᾶται ἐπ’

ὀνόματί του

Λύσσαρης βαστᾶ τήν τιμία κάρα τοῦ ὁσίου Διονυσίου

clip_image042

clip_image043