Ο όσιος και μάρτυς Χριστοφόρος Παπουλάκος

Κατεβάστε ολόκληρο το κείμενο:
«Ὁ ὅσιος καί μάρτυς καί ὁμολογητής Χριστοφόρος Παναγιωτόπουλος καί ἡ ἐποχή του»