Ἰνστιτοῦτο «Χριστοφόρος Παπουλᾶκος»

Ἰνστιτοῦτο «Χριστοφόρος Παπουλᾶκος»

ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΟ
«ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΠΑΠΟΥΛΑΚΟΣ»

ΕΔΡΑ: ΕΛΑΣΣΟΝΟΣ4ΓΛΥΚΑ ΝΕΡΑ

ΑΤΤΙΚΗΣ15354ΤΗΛ: 210 6042747

www.papoulakos.gr ΦΑΞ: 211 7703037

Ἀγαπητέ ἀναγνώστη τῆς ἐπίσημης ἱστοσελίδας γιά τόν ὅσιο Χριστοφόρο τόν Παπουλᾶκο

Τό ἱεραποστολικό καί μή κερδοσκοπικό Ἰνστιτοῦτο «Χριστοφόρος Παπουλᾶκος» σέ καλωσορίζει μέ αἰσθήματα τιμῆς καί εὐθύνης στόν διαδικτυακό του οἶκο, στόν ὁποῖο φιλοξενοῦνται  πτυχές  τῆς ἱστορικῆς διαδρομῆς, ἀλλά καί τῆς  ποιμαντικῆς προσφορᾶς τοῦ σύγχρονου Ἀποστόλου τῆς Πίστεως καί τοῦ Γένους, ὁσίου Χριστοφόρου Παναγιωτοπούλου, τοῦ καί Παπουλᾶκου/Παπουλάκη ἤ Ἁγιοπατέρα ἐπονομαζομένου.

Οἱ νέες τεχνολογίες προσφέρουν στό σημερινό σκεπτόμενο ἄνθρωπο μία ἐπιπλέον δυνατότητα γνώσης στό ραγδαίως μεταβαλλόμενο  σύγχρονο κόσμο. Τό διαδίκτυο, μέ ὅλες τίς δυσκολίες καί τούς κινδύνους του, μπορεῖ νά γίνει ἕνα ἰδιαιτέρως χρήσιμο ἐργαλεῖο πίστεως, μορφώσεως, ἐνημερώσεως καί πραγματικῆς ψυχαγωγίας, ὅταν βρίσκεται σέ ὑπεύθυνα χέρια, πού γνωρίζουν νά τό χειρίζονται μέ μέτρο καί σύνεση.

Ὡς Ἰνστιτοῦτο εὐχαριστίες ὀφείλουμε στόν κ. Κωνσταντῖνο Χαλβαντζήγιά τήν ὑποστήριξη πού παρέχει γιά τό ἀνέβασμα τοῦ ὑλικοῦ στό διαδίκτυο, στήν ἐπίσημη διαδραστική ἰστοσελίδα γιά τόν ὅσιο Παπουλᾶκο.

Εὐχόμεθα ὁ διαδικτυακός οἴκος, καθώς καί οἱ ἐκδόσεις γιά τόν Ὅσιο καί γιά ἄλλες σπάνιες μορφές τοῦ ὀψίμου Ἑλληνισμοῦ καί τῆς Ὀρθοδοξίας νά  σκορπίζουν ἁπλόχερα  σέ ὅλο τόν κόσμο τήν  ἐλευθερία τῆς ἀλήθειας καί τῆς πραγματικῆς πνευματικῆς ρωμαίηκης ζωῆς μας. 

Εὔχεσθε γιά τήν ἐπιτυχία τῶν εὐγενῶν στόχων καί ὁραματισμῶν τοῦ ἡμετέρου Ἰνστιτούτου.

 

Μέ σεβασμό, διά τό Δ.Σ. τοῦ Ἰνστιτούτου,

Ὁ Πρόεδρος

Ἀρχιμ. Νεκτάριος Ν. Πέττας, δρ. Φ.